Allergifremkaldende stoffer registeret til brug på danske arbejdspladser

Kom godt i gang

Allergenregisteret indeholder informationer om allergifremkaldende stoffer, der kan forekomme i arbejdsmiljøet og som er registret i Produktregistrets database, PROBAS.

Læs mere om PROBAS her.

Hvilke informationer kan man få ved en søgning?

  • Produkttyper samt produktvarianter, som stoffet anvendes i
  • Hvor hyppigt stoffet er anvendt i den pågældende produktvariant: fx er hyppigheden af formaldehyd i spartelmasser 3,6 % – det er anvendt i 9 forskellige spartelmasser og der er registret 252 forskellige spartelmasser, hyppigheden er derfor 9 ud af 252 (3,6 %).
  • Når følgende produktvariant ”Uregistreret i produktregistreret” fremkommer, menes der, at det pågældende stof er på listen over allergifremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet, men at det ikke er registret hos Produktregistret.

Eksempler på søgning i Allergenregisteret

  • Der kan søges på stoffets CAS-nr. fx ”26172-55-4” (methylchloroisothiazolinone), herved får man alle de produktvarianter, som methylchloroisothiazolinone er anvendt i.
  • Det fulde kemiske navn fx 5-CHLOR-2-METHYL-3-ISOTHIAZOLON, herved får man alle data for stoffet methylchloroisothiazolinone (MCI).
  • Dele af det kemiske navn fx methyl, herved får man alle oplysninger på stoffer, som indeholder ”methyl” i det kemiske navn.
  • Der kan også søges på stoffets synonym-navn, fx methylchloroisothiazolinone, MCI, MIC.

Alle søgninger kan specificeres ved, at tilføje en kategori fx maling og lak. Herved fremkommer søgeresultater kun indenfor denne type produkter. Man kan også specificere sin søgning efter første søgning ved fx søgning på methyl og derefter i søgeresultatet vælge den kategori man søger.

Allergenregisteret indeholder ikke alle kendte synonym-navne for de forskellige stoffer. Det vil derfor være bedst at søge på stoffets CAS-nr.

Sidst opdateret: Marts 2014

Søg efter:

Allergenregisteret indeholder ikke alle produkter, der anvendes på danske arbejdspladser, men kun de der er registeret i Produktregisterets database. Resultaterne vil derfor hverken være komplette eller dækkende for alle produkter.

Download den fulde liste over allergener i registeret her. Listen indeholder registerets 610 allergener samt synonymerne for nogle af stofferne.

Læs mere om allergenregisteret her.